9.4 - 7681 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

ngay cả thần thoại Vô Danh với tuyệt kỹ “Vạn kiếm Qui Tông” oai trấn giang hồ một thời nay giờ đây lại trở thành bại tướng trước Tuyệt Vô Trần. Nhưng với sự ứng cứu kiệp thời của Nhiếp Phong đã cứu mọi người thoát khỏi nơi nguy hiểm. Tuy thoát khỏi bàn tay Tuyệt Vô Trần nhưng các cao thủ lại lo sợ Trung Nguyên sẽ rơi vào tay hắn nếu không ai cản được âm mưu của chúng. Hai anh em Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong quyết tâm tầm sư học đạo. Với tính cách điềm tĩnh, Nhiếp Phong gia nhập Ma Đạo với hi vọng sau khi giải cứu được võ lâm trung nguyên sẽ có thể quay về con đường chính đạo. Trong khi đó, Bộ Kinh Vân được thần thoại Vô Danh truyền thụ lại những tuyệt kỹ kiếm pháp của mình và hai người đồng thời đã sáng tạo ra một loại kiếm pháp mới:”Bá Kiếm”…